Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2017-10-01

Spaning

Banktjänster blir allt mer mobila

Banktjänster blir allt mer mobila

Att använda mobilen för betalningar och bankärenden har blivit något helt naturligt för konsumenter över hela Europa, visar den senaste Digital Payments Study från Visa, Utvecklingen går med rekordfart och antalet s k Mobile Money Users, d v s de som använder sin mobil, surfplatta eller annan bärbar enhet för att hantera sina pengar eller göra en betalning med hjälp av Swish, online eller i app, bara växer. Enligt de senaste siffrorna från Hootsuites Digital in Europe finns det cirka med 340 miljoner aktiva mobilanvändare i Europa.
Årets undersökning visar att 77 procent av samtliga europeiska tillfrågade använder en mobil enhet för betalningar och bankärenden. I Sverige är det hela 86 procent som gör detsamma – särskilt i åldersgruppen 18 till 24, då siffran stiger till 92 procent. Av de som ännu inte använder en mobil enhet till betalningar och bankärenden förväntar sig 57 procent att de kommer göra det inom de närmaste tre åren.
Över hälften av de svenska respondenterna (60 procent) säger att de uppskattar snabbheten i transaktionerna när de använder mobila enheter. Vad de helst gör mobilt är:

  1. Kollar banksaldo (84 procent)
  2. Betalar för hushållsräkningar (56 procent)
  3. Överför eller tar emot pengar (49 procent)
  4. Betalar för biljetter (48 procent)
  5. Shoppar online (28 procent)

Hela 62 procent av alla européer i undersökningen har en bankapp installerad i mobilen medan samma siffra första året undersökningen genomfördes, år 2015, var 29 procent
Läs mer om undersökningen här: https://www.visa.se/press/antalet-mobila-betalningar-och-bankaerenden-oekar-2183234