Läs trenden "Trendanalys: Mobilen först" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: Mobilen först

Mobilen först

Mobilitet är nu på väg att nå en punkt där de flesta människor har svårt att se hur de kunde klara sig utan den och hur man i framtiden ska kunna leva utan den. I de flesta människors liv är idag mobilen det nav som våra liv snurrar runt. Den har blivit vår primära informations-, media- och kontaktkanal. Dessutom sker mer och mer av vår shopping där. Om vi nu ser mobilen som den primära kanalen till konsumenten så är vi med stormsteg på väg till en tid där mobilen är den enda kanalen.

Introduktionen av smarta mobiler för cirka 10 år sedan tog det mobila livet till en ny nivå. Stora förändringar har skett genom ständig tillgång till information och tjänster som tidigare varit kopplade till datorn, vilket har medfört en omstrukturering av våra liv i grunden. De närmaste åren går området in i en ny fas som kommer att betyda en slutlig förflyttning till mobilen, inte minst vad det gäller shopping.


Mer tid med mobilen

Även om det mesta kanske redan tycks varit uppfunnit och anpassat för mobilen så återstår fortfarande mycket att utveckla innan vi kan säga att vi är totalt anpassade till det mobila livet. I takt med att mobilen blir allt mer användbar genom nya tjänster så används också telefonen allt mer. Uppskattningar från USA visar t ex att genomsnittsanvändaren använder mobilen minst 4 timmar per dag (ComScore). En siffra som har mer än fördubblats de senaste 5 åren. Det finns tecken på att kurvan planer ut men det finns inga tecken på att någon minskning kommer att ske.

Ser vi till Sverige så kan vi konstatera att det de senaste 10 åren pågått ett skifte från att datorn var den primära ”apparaten” för att använda internet till att det idag är främst mobilen vi använder. Enligt Internetstiftelsens årliga rapporter så är det allt fler som använder mobiltelefonen och allt färre som använder dator för att använda internet. I de flesta åldersgrupper använder över 95% mobilen (dagligen) för att använda internet.


5G förstärker utvecklingen

Den kommersiella lanseringen av 5G inom några år (ca 2020) kommer att göra den mobila uppkopplingen snabbare än den fasta och ytterligare förändra den mobila användningen. Den tekniska utvecklingen i kombination med utvecklingen av nya tjänster kommer då till sist att göra det möjligt för konsumenten att lägga plånboken och andra fysiska prylar (ex. nycklar) på hyllan för att istället flytta över dem till den digitala världen. Det öppnar även upp möjligheter för informationsöverföring i realtid, vilket är en förutsättning för en rad olika tjänster (ex. direktsändning i VR).


En sak vi inte kan leva utan

Inom handel är utvecklingen inom områden som AR, kontaktlösa betalningar och mobil shopping på väg att förändra mobilens roll i konsumentens shoppingbeteende. Om mobilen fram tills idag främst har varit ett informationsverktyg som man använder för att jämföra priser och kolla upp varor så kommer mobilen framöver att vara konsumentens plattform för shopping. Och i ännu högre grad integrerad i konsumentens shopping.

Mobil shopping har de senaste åren växt starkt och idag (2017) görs över 50% av alla e-handelsköp i Sverige via mobilen enligt betalföretaget Dibs. Mest mobilt handlar 25–34-åringar där hela sju av tio har handlat mobilt. Mobilen kommer att bli den dominerande kanalen de närmaste åren. Vilket kommer att betyda att alla som vill sälja på nätet inte bara måste tänka ”mobile first” utan t om ”mobile only” då traditionella datorer allt mer sällan används av konsumenten för att handla eller utföra andra typer av tjänster.


Superappar på väg

Andra marknader ligger före oss här i Sverige. I t ex Kina är konsumenten i mycket större utsträckning mobilbaserad än i västvärlden. Här har ”superappar” som t ex WeChat utvecklats. Här kan den kinesiska konsumenten i en och samma mobilapp gör allt från att chatta och ringa till att handla, betala räkningar och använda en mängd digitala tjänster. Wechats användningsområde sträcker sig även utanför den digitala världen. Den är även en nödvändighet om man vill betala i butik eller i någon av varuautomater man ser i städerna.

Den här typen av appar finns inte här i Västeuropa (än). Men kan mycket väl bli en realitet även här då de erbjuder en mer sömlös upplevelse för konsumenten än idag. Istället för att behöva hoppa mellan ett otaligt antal appar för att göra olika saker i mobilen kan allt göras på ett och samma ställe.


Betalningar blir mobila

Tätt sammankopplat med den mobila konsumenten är även hur ska han/hon betala i framtiden. Runt om i världen pågår just nu en rad olika pilotprojekt där man testar allt ifrån sms-betalning, Swish, kortläsare till mobiltelefon, sk kontaktlösa betalningar (Apple Pay, Google Pay etc) med flera varianter. Ännu finns ingen standard men stora förhoppningar knyts till att mobila betalningar ska bidra till det kontantlösa samhället. Våra egna undersökningar visar även att de flesta konsumenterna föredrar och tror att mobila betalningar kommer att bli det dominerande sättet att betala i framtiden.

Att betalningar blir mobila kommer att vara en drivkraft för att allt fler tjänster blir helt mobila. Här kommer en teknik som QR-koder att bli allt mer intressant. QR-kodtekniken har funnits under lång tid men utan att få något större genomslag. Men i takt med att vi blir allt mer mobila har användningen av QR-koder i olika sammanhang ökat. Och kommer att fortsätta att öka. Koderna används idag vid hyra av cyklar, betalningar och för att länka konsumenten till mer information t ex på annonstavlor. En av de stora fördelarna med denna teknik är dess ”low-tech”. Det behövs ingen dyr investering i ny teknik utan istället räcker en utprintad kod på ett papper. Något som gör lösningen tillgänglig för alla.


Utveckla för mobilen

Vi har nu nått till en punkt där utvecklare till stor del kan bortse från datorn som plattform. De senaste åren har rekommendationen varit att tänka mobilen först (till skillnad från traditionellt datorn först). Vi är nu med stormsteg på väg mot att företag kan börja bortse från datorn helt och hållet och enbart fokusera på den mobila plattformen.

I kombination med att nya gränssnitt som röststyrning och AR/VR utvecklas kommer konsumenten att interagera med mobilen på nya och mer mångfacetterade sätt än idag. Vilket kommer att öppna upp nya möjligheter samtidigt som det ställer nya krav på företag att utveckla gränssnitt som är enkla och användbara.


Vad kommer härnäst?

Ett område som ändå diskuteras allt flitigare är vad som kommer efter mobiltelefonen. En undersökning av Ericsson ConsumerLab (2016) visade att hälften av konsumenterna tror att dagens smartphone har ersatts av någonting annat om fem år.

Mycket av den funktionalitet som idag erbjuds via mobilen kan komma att ersättas av utvecklingen inom IoT och wearables. Vi ser redan idag hur smarta högtalare har minskat behovet av att använda mobiltelefonen i hemmet. Ett annat intressant område är utvecklingen av smarta glasögon. Här har utvecklingen ännu inte kommit tillräckligt långt men tekniken har en stor potential. Oavsett om det kommer att bli glasögon eller någon annan uppkopplad teknik så kan vi nog förvänta oss att den mobila tekniken ytterligare kommer att smälta in i bakgrunden. Med större fokus på funktionaliteten och mindre på den faktiska fysiska prylen.


LADDA NER TRENDEN

Här kan du ladda ner en sammanfattad version av trenden på Slideshare.

 

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Sömlöshet – Mobilen möjliggör för konsumenten att röra sig sömlöst mellan olika kanaler
  • Alltid tillgängligt – Med internet på fickan har konsumenten ständigt, dygnet runt, tillgång till alla de tjänster och underhållning som man efterfrågar. Man är inte som tidigare bunden till en fysisk plats
  • Nya typer av tjänster – mobilen möjliggör en ny typ av interaktion med omgivningen t ex augmented reality som inte är möjligt med någon annan pryl.
Relaterade spaningar