Media
Publicerat: 2015-12-09

Spaning

BBC testar individualiserad video

BBC testar individualiserad video

Brittiska BBC har inlett ett projekt där man utvecklar ett nytt videokoncept kallat ”Visual Perceptive Media”. Konceptet bygger kortfattat på att skapa videofilmer som editeras i realtid för att passa varje individs smak och personlighet. Via en särskild app ska tittaren svara på olika frågor för att bedöma vilken personlighet man har. Dessutom har appen koll på din musiksmak vilket avgör vilken musik som spelas i videon. Baserat på informationen påverkas perspektivet i videon, vilka scener som man får se och längden på dessa. Även ljussättningen och färgval individualiseras. Allt för att skapa en så personlig upplevelse som möjligt. Projektet är ännu i en tidig testfas. På BBC hemsida kan man se en kort film om projektet.
Läs mer om projektet här: http://www.bbc.co.uk/rd/projects/visual-perceptive-media