Media Värderingar
Publicerat: 2015-04-15

Spaning

Fortsatt ökat internetanvändande hos barn och unga

Fortsatt ökat internetanvändande hos barn och unga

Trenden med att internetanvändandet kryper allt längre nr i åldrarna fortsätter. En ny undersökning från Statens Medieråd visar att svenska barns och ungas medieanvändning utvecklas mycket snabbt. Användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare. Av dagens tvååringar använder 15 procent internet dagligen. Det är samma frekvens som för sexåringarna 2012/13. Det är en markant skillnad i daglig internetanvändning mellan sju- och åttaåringarna – nästan dubbelt så många åttaåringar är dagliga internetanvändare jämfört med sjuåringarna. Ökningen av nätanvändningen gäller framför allt internet i mobilen.
Andra viktiga resultat från rapporten är:
- Film och tv dominerar bland yngre
- Plattorna ökar kraftigt
- Dator minskar för första gången
- Rörligt i mobilen allt vanligare
- Daglig läsning minskar
Läs hela undersökningen, som består av tre rapporter, på www.statensmedierad.se/ungarochmedier