Fortsatt ökat internetanvändande hos barn och unga

Trenden med att internetanvändandet kryper allt längre nr i åldrarna fortsätter. En ny undersökning från Statens Medieråd visar att svenska barns och ungas medieanvändning utvecklas mycket snabbt. Användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare. Av dagens tvååringar använder 15 procent internet dagligen. Det är samma frekvens som för sexåringarna 2012/13. Det är en markant skillnad i daglig internetanvändning mellan sju- och åttaåringarna – nästan dubbelt så många åttaåringar är dagliga internetanvändare jämfört med sjuåringarna. Ökningen av nätanvändningen gäller framför allt internet i mobilen.

Andra viktiga resultat från rapporten är:
– Film och tv dominerar bland yngre
– Plattorna ökar kraftigt
– Dator minskar för första gången
– Rörligt i mobilen allt vanligare
– Daglig läsning minskar

Läs hela undersökningen, som består av tre rapporter, på www.statensmedierad.se/ungarochmedier