Kultur / Fritid Media Utbildning
Publicerat: 2015-12-08

Spaning

Besök Sverige i Minecraft

Besök Sverige i Minecraft

Med start den 18 december släpper Lantmäteriet en landskapsmodell över Sverige i datorspelet Minecraft. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata. Det innebär att hela landet kommer att finnas som en virtuell och spelbar värld i spelet. Vid årsskiftet slutar Lantmäteriet att ta betalt för en del av sin kartinformation. Då släpper myndigheten Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande positioneringstjänst med meternoggrannhet. Först ut att kunna få använda den kartinformation som släpps blir alltså användarna av datorspelet Minecraft. Nu får spelarna tillgång till en rikstäckande modell över landskapet med sjöar, berg, vägar och järnvägar. Dessutom skall en funktion för teleportering byggas in för att lättare hitta till sin stad och stadsdel.
Läs mer här: http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/lantmateriet-slapper-hela-sverige-i-minecraft/