Kultur / Fritid Media Utbildning Värderingar
Publicerat: 2017-03-16

Spaning

Nya perspektiv på Sveriges historia

Nya perspektiv på Sveriges historia

Nationen, en ny serie i åtta delar, ska ge en bredare bild av den svenska historien. I historieböckerna kan man lätt få uppfattningen att historien dominerades av män. Den nya serien av UR ska nu visa människor och händelser som sällan visas, men som har haft stor betydelse för Sverige.
Händelser som kommer att belysas är Sveriges hungerkravaller, historiska transpersoner, nationalstatens tillblivelse, kvinnliga pionjärer, uppkomsten av bostadspolitik, synen på människor med funktionsnedsättning, slavhandel och svensk neutralitet.
Hur historien framställs i skolböcker och undervisning har ofta kritiserats. Syftet med Nationen är att komplettera det material som finns för gymnasieskola och folkhögskola för att bredda perspektiven och bilden av Sveriges historia.
Första avsnittet av Nationen sändes den 15 mars på SVT.
Läs mer: http://www.ur.se/aktuellt#nationen-berattar-sveriges-osynliga-historia