Privatekonomi
Publicerat: 2012-11-19

Spaning

Betalkort för åtta-åringar

Betalkort för åtta-åringar

Brittiska PKTMNY har lanserat ett nytt betalkort som riktar sig till barn och ungdomar. Enligt företaget är målgruppen barn från åtta år och uppåt. Kortet, som laddas med pengar alltså ingen kredit, kan användas i butiker, på nätet och i bankomater. Tanken är att föräldrarna för över pengar till kortet t ex vecko- eller månadspengen. Det är också möjligt för andra personer att sätta in pengar t ex i samband med födelsedagar. Enligt PKTMY är tanken med att sprida kortanvändandet ner i åldrarna ett sätt att lära barnen att hantera sina pengar och kanske även uppmuntra dem till att vara kreativa och hitta sätt att tjäna egna pengar.
Läs mer om PKTMY på:
http://www.pktmny.com/index.php/pktmny-home