Betalningar i realtid

En ny tjänst för clearing av betalningar har ECB beslutat om som skall göra det möjligt. Tjänsten kallas TIPS (Target Instant Payment Settlement) och skall 2018 göra det möjligt för företag och hushåll att överföra pengar inom Euro-området via sin bank i realtid.