Privatekonomi
Publicerat: 2023-01-04

Spaning

Betalningsrapporten 2022

Betalningsrapporten 2022

Enligt Riksbankens Betalningsrapport 2022 kan de allra flesta betala digitalt i Sverige idag och därmed blir det allt färre som använder kontanter. Men de som saknar tillgång till digitala betalsätt har svårt att betala räkningar eller lösa in utbetalningar av exempelvis pensioner.

För de flesta blir det allt enklare att betala

I Sverige har digitaliseringen av betalningsmarknaden gått snabbt. Riksbankens undersökning av svenska folkets betalningsvanor visar att nästan alla betalningar görs digitalt, att man ofta handlar online och använder kontanter mer sällan. Undersökningen visar också att det blir allt vanligare att integrera kortet i mobilen och att användningen av kontanter kan skilja sig mellan olika län.

Men för vissa har det blivit ännu svårare att betala

En mindre del av befolkningen har inte tillgång till digitala betalsätt och måste därför använda kontanter. Idag är det svårt för dessa personer att betala sina räkningar och lösa in utbetalningar av exempelvis pensioner. Situationen för dessa har förvärrats sedan företaget ClearOn lade ned sin tjänst Kassagirot tidigare i år. Riksbanken anser att regering och riksdag måste säkerställa att alla kan betala räkningar och att utbetalningar från myndigheter kan användas av mottagaren.

 

Källa: https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-betalar-svenskarna/

 

Bild: Depositphotos