Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2023-03-06

Spaning

Bibehållen livsstil viktigare än sparande

Bibehållen livsstil viktigare än sparande

En tredjedel av befolkningen har minskat sitt sparande och återbetalning av lån, enligt en ny enkät från Nordea. Många väljer fortsatt konsumtion framför att spara för morgondagen.  På uppdrag av Nordea gjorde SYNO i början av 2023 en undersökning av svenskarnas spar- och konsumtionsmönster. Enkäten som besvarades av 1000 respondenter visar att högre kostnader för el, mat, bränsle och räntor får svenskarna att minska sin konsumtion och sitt sparande.

Att en tredjedel minskar sitt sparande innebär sannolikt att de redan dragit ner på andra kostnader. Att dra ner ytterligare skulle troligen orsaka en livsstilsförändring. Många prioriterar att försöka bibehålla sin livsstil idag istället för att se till sin framtida ekonomi enligt Nordea. Samtidigt pekar mycket på att minskat sparande bland hushållen begränsar räntehöjningarnas förmåga att bromsa inflationen. Att svenskarna minskar sitt sparande till förmån för fortsatt konsumtion kan bidra till att kostnadshöjningar fortsätter.

Enkätsvaren pekar även på att många känner oro för att förlora jobbet och därför pausar framtidsplaner. Oro att förlora jobbet förklarar varför ensamstående i undersökningen i större utsträckning pausar sina planer. Om du är ensamstående och förlorar jobbet får det en större ekonomisk konsekvens än om du lever i ett förhållande med två löner som delar på hushållskostnaderna. Ensamstående i studien är också mindre optimistiska om sin ekonomiska framtid.

 

Källa: https://news.cision.com/se/nordea/r/svenskarnas-val--livsstil-fore-sparande,c3726733

 

Bild: Depositphotos