Mat / Dryck Mode / Design Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2023-12-22

Spaning

Konsumenten prioriterar ner hållbarhet

Konsumenten prioriterar ner hållbarhet

För 13:e gången genomför rådgivnings- och revisionsföretaget undersökningen EY Future Consumer Index som frågar konsumenter globalt och i Sverige om känslor och konsumtionsbeteende kopplat till aktuella omvärldsfaktorer. Undersökningen visar att konsumenterna snabbt förändrar sin konsumtion på grund av händelser i omvärlden.

Svenska konsumenter oroar sig mer för krig och konflikt än ökade levnadskostnader, vilket toppar den globala listan. Svenskarna är också mer pessimistiska kring deras ekonomiska framtid och planerar för flera förändringar i köpbeteenden och vanor, bland annat kommer varannan köpa mindre hämtmat och nästan åtta av tio svarar att de kommer köpa färre fysiska produkter för att spara pengar. Samtidigt visar data att svenskarna är mindre oroliga för klimatförändringar och prioriterar bort hållbarhet mer än den globala konsumenten. Det visar EY:s senaste konsumentundersökning med 22 000 respondenter i 28 länder.

En sak som sticker ut i undersökningen är att svenskar är mindre oroliga för klimatförändringar. Globalt är det nästan hälften (46 procent) som oroar sig mycket för klimatförändringar jämför med bara 30 procent i Sverige. På frågan hur klimatförändringar påverkar deras dagliga liv svarar flest svenskar ökade energipriser, följt av prisförändringar på varor.

Priset är den vanligaste anledningen att konsumenter väljer bort hållbarhet. Det anger både 90 procent av svenskarna och 91 procent av konsumenter globalt. Hållbarhet är även en något mindre faktor för svenskarna än den globala konsumenten i köpprocessen, där 77 procent i Sverige anser att hållbarhet är extremt eller något viktigt när de tar ett köpbeslut jämfört med 82 procent globalt.

 

Läs mer här: https://www.ey.com/en_se/future-consumer-index

 

Bild: Depositphotos