Privatekonomi Resa
Publicerat: 2016-01-15

Spaning

Bilägande på väg bort?

Bilägande på väg bort?

Som en del av sitt ”Auto 2025” projekt har IBM gjort en större globalundersökning (16 000 respondenter) när det gäller framtidens bilägande. Undersökningen visar att inom överskådlig tid så vill konsumenten ha tillgång till bil och kör bil. Intressant är dock att 42 procent av de tillfrågade är intresserade av alternativa ägande former. Ett område där vi i Sverige har kommit väldigt långt med t ex Audi Unite och diverse bilpooler. Uppenbarligen är det en trend som vi bara sett början på. Läs även mer om trenden Kopplad här, https://buzzter.se/trend/kopplad/.
Läs mer om IBMs projekt här:
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/autoconsumer/