Arbetsliv Privatekonomi Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-04-16

Spaning

Miljöskatt-ska ej drabba privatpersoner

Miljöskatt-ska ej drabba privatpersoner

En studie från Göteborgs universitet har gjort en undersökning hur olika länder ser på beskattning av koldioxidutsläpp, det vill säga miljöskatt. Undersökningen baserades på 4700 medborgare från Nya Zeeland, Norge, Australien och Sverige. Resultatet visade att människor anser att miljöskatt inte ska belasta privatkonsumtion, utan att det bör enbart drabba industrier som använder fossila bränslen. Bakgrunden till denna inställning ansåg forskaren Niklas Harring vara att egenintresse och rättviseuppfattningar som argument för att privatpersoner inte bör drabbas av miljöskatt. Skillnad var även mellan länder, där de länder som var beroende av fossila bränslen, såsom Norge och Australien, tog man beskattning av fossila bränslen med mindre allvar än i länder som inte är lika beroende av dem såsom Sverige och Nya Zeeland.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/04/15/hellre-miljoskatt-mot-industrin-an-privatkonsumtionen/