Hälsa / Träning
Publicerat: 2012-10-09

Spaning

Bilen som kollar din hälsa

Bilen som kollar din hälsa

Vid denna veckas Body Computing Conference vid University of Southern California kommer forskare att visa en specialpreparerad Mini Cooper som bland annat kan kolla förarens hälsa. Bilen är utrustad med 230 olika sensorer kopplade till en iPhone applikation. Bland annat kan den via sensorer i ratten övervaka förarens hjärtverksamhet och t ex kartlägga hur den uppför sig vid olika hastigheter. En av de grupper som anses ha mest nytta av denna typ av lösningar är människor med hjärtproblem. Läs mer om konferensen på http://www.uscbodycomputing.org/