Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2024-05-14

Spaning

Dold sjukfrånvaro bland unga

Dold sjukfrånvaro bland unga

Hälsoföretaget Feelgood har tagit fram Jobbhälsorapporten 2024, som baseras på resultat från HALU-undersökningar där 19 500 svenskar svarat på frågor om hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Rapporten visar en dold och upprepad sjukfrånvaro bland unga arbetstagare i Sverige.

Rapporten visar att:

Medarbetare under 30 år har dubbelt så ofta som övriga upprepad korttidsfrånvaro (mer än sex gånger per år) på grund av sjukdom. Detta faktum är i stort sett osynligt i debatten och fångas inte i officiell statistik.

De typiska riskfaktorer som analyseras i rapporten bidrar inte till att förklara de ungas högre upprepade sjukfrånvaro. I rapporten lyfter dock Feelgoods experter flera andra möjliga orsaker. Unga upplever inte mer negativ stress i arbetet än äldre däremot visar många undersökningar att de upplever mer press och stress i livet som helhet än äldre. Den allmänna psykiska ohälsan hos yngre kan bidra till en högre frånvaro. En annan faktor är att unga i lägre grad anger att de upplever meningsfullhet, delaktighet och påverkan på jobbet, en av de viktigaste friskfaktorerna, och extra viktig för dagens unga som är värderingsdrivna och vana att påverka.

Årets Jobbhälsorapport ger en översikt över långa trender kring frågor om hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Det finns brister och utmaningar, men det som dominerar är ändå bilden av ett stabilt och friskt arbetsliv där de flesta trivs och mår bra.

 

Källa: https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport

 

Bild: Depositphotos