Shopping
Publicerat: 2017-11-17

Spaning

Black Friday ökar i betydelse

Black Friday ökar i betydelse

Black Fridays betydelse för den svenska handeln fortsätter att öka. 78 procent av handlarna uppger att den har ökat under de senaste åren. Bland konsumenterna planerar 45 procent att handla under Black Friday enligt en undersökning från Svensk Handel.
Ungefär var tredje handlare planerar att genomföra någon form av kampanj i samband med Black Friday. Bland e-handlare är andelen ännu högre. Störst genomslagskraft har Black Friday bland de yngre.
Förra året ökade omsättningen under Black Friday med 1,3 miljarder från 2015 års nivå. Totalt omsatte handeln 3,6 miljarder och i genomsnitt handlade varje person för 1 817 kronor. Det visar siffror från PostNords e-barometer.
Black Friday infaller den fjärde fredagen i november och är ursprungligen en tradition från USA kopplad till Thanksgiving-helgen.
Läs mer här: http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/pressmeddelanden/2017/black-friday-pa-frammarsch-i-sverige/