Blockkedja för id-handlingar

Blockkedja för id-handlingar

Microsoft och Accenture samarbetar i ett FN-projekt (ID2020) som ska ge legala identitetsbevis till de som inte har några id-handlingar. Tillsammans ska de bygga ett digitalt nätverk med blockkedjeteknik för ändamålet och en prototyp finns redan klar. Protypen är byggd på en befintlig Accenture-plattform som används av UNCHR för att biometriskt registerar indentiteter.

Plattformen kommer enligt media koppla ihop befintliga register från både privat och offentlig sektor, och användarna ska kunna komma åt sin information från var som helst. Det handlar till exempel om flyktingar som lämnat sitt land utan födelsebevis eller betyg från någon utbildning. Tanken är att dessa personer ska kunna komma åt sina handlingar i det nya landet med hjälp av blockkedje-systemet.

Läs mer här: http://www.businesswire.com/news/home/20170619005193/en/Accenture-Microsoft-Create-Blockchain-Solution-Support-ID2020