Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-05-18

Spaning

Drönare inom svensk polis och kustbevakning

Drönare inom svensk polis och kustbevakning

RPS har enligt uppgifter från TT fått medel att starta ett projekt gällande användning av drönare i polisens verksamhet. Spaningsuppdrag, fotodokumentation m.m- en drönare kan vara till stor nytta då den inte lämnar spår efter sig likt poliserna gör vid exempelvis en brottsplatsundersökning. Även Kustbevakningen deltar i projektet. I en snar framtid kanske en drönare är ett "hjälpmedel" likt polishunden är idag.
Läs mer:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polisen-vill-anvanda-dronare_3571454.svd