Mat / Dryck Shopping
Publicerat: 2020-05-20

Spaning

Boost för mat via e-handel

Boost för mat via e-handel

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,7 procent under april 2020 jämfört med samma månad 2019 visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Under månaden ökade e-handeln med 101,2 procent, vilket är den högsta tillväxten sedan Dagligvaruindex började mäta e-handelsutvecklingen i januari 2017. Tillväxten kan också jämföras med genomsnittet per månad under perioden 2017-2019 som ligger runt 25 procent. Hemleverans ökade med 56,8 procent och upphämtning i butik med hela 188,1 procent. Försäljningstillväxten i fysisk butik uppgick till 4,1 procent. Den starka bunkringstrenden under mars månad har i stort sett avstannat. Försäljningen ligger numera på en, pga. av rådande omständigheter, högre normalnivå som en följd av att fler måltider konsumeras i hemmen.
 
Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00559/9c2ed9d1-32a1-48d9-90c8-b0723fe89351.pdf
 
Bild: Press Svensk Dagligvaruhandel