Mat / Dryck Reklam Resa Shopping
Publicerat: 2018-11-02

Spaning

Många beredda att förändra sitt beteende för att minska klimatpåverkan

Många beredda att förändra sitt beteende för att minska klimatpåverkan

De allra flesta svenskar – hela 96 procent – kan tänka sig att förändra sitt beteende för att minska sin klimatpåverkan. Statistiken visar att man framförallt är beredd att betala lite mer eller acceptera olägenheter i vardagen för att leva mer klimatvänligt, till exempel genom att sortera sitt hushållsavfall, minska sin plastanvändning, äta mindre kött, äta lokalproducerade varor för att minimera transportutsläppen eller åka mer kollektivt. Om det inte existerar några klimatvänliga alternativ, till exempel till utrikesflyg eller shopping, så är det däremot bara var tionde svensk som är beredd att göra avkall på detta. Detta visar Tickets senaste Sifoundersökning.
Jämförelsevis så är nästan en fjärdedel av svenskarna beredda att avstå från att ta flyget inrikes, medan bara var tionde svensk är beredd att avstå utlandsresan för att minska sin klimatpåverkan.
Vilka uppoffringar man är beredd att göra varierar även stort beroende på ålder, kön och var man bor i landet. Att begränsa sin köttkonsumtion är något som boende i storstäder är mer villiga att göra jämfört med boende i övriga landet (35 procent jämfört med 20 procent). Kvinnor är också mer benägna än män (33 procent jämfört med 20 procent) att dra ner köttkonsumtionen. Personer i åldern 41-50 är mest benägna att sopsortera, var sjätte person mellan 41-50 år kan tänka sig att sortera avfallet. De yngre invånarna i åldern 18-30 är istället minst villiga att sopsortera. Istället är de mer benägna än övriga åldersgrupper att avstå från att flyga inrikes.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/manga-beredda-att-forandra-sitt-beteende-for-att-minska-klimatpaverkan-fa-vill-avsta-utlandsresan