Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2023-11-06

Spaning

”Climatarians” på framväxt

”Climatarians” på framväxt

Enligt Tetra Paks Index 2023 tar konsumenter nu aktivt hänsyn till miljön parallellt med sin egen hälsa när de köper livsmedel. Dessa miljömedvetna konsumenter, som kallas "Climatarians", är villiga att ändra sina matvanor för att skydda planeten. En betydande majoritet har nu en mer holistisk syn på saken: 70 % säger att hälsosamma produkter inte får skada miljön, medan ytterligare 54 % är villiga att ta ansvar för planeten och ändra sin kost för att bidra till en bättre värld.

Detta dubbla fokus återspeglas i det ökande antalet konsumenter som medvetet minskar mängden kött de äter, så kallade "flexitarianer", där nästan hälften av alla konsumenter säger att de minskar köttintaget eller utesluter kött helt och hållet. Tetra Pak Index, som baseras på en undersökning som genomfördes i tio länder runt om i världen av det globala marknadsundersökningsföretaget IPSOS, visade att trenden att konsumera mindre kött är ett globalt fenomen. 56 % av de tillfrågade anger hälsoskäl för att börja äta flexitarianskt, pescetariskt, vegetariskt eller veganskt, men över en tredjedel (36 %) anger specifikt miljön som sitt främsta motiv.

Undersökningen visar också att bekvämlighet inte längre är det viktigaste, 70 % är beredda att offra bekvämlighet för hälsosammare produkter. Hälsointresset påverkas inte heller av ökade levnadskostnader, eftersom endast 17 % är villiga att offra mat och dryck med hälsofördelar i det rådande ekonomiska klimatet.  Trenden med "Climatarians" förväntas växa i takt med att effekterna av klimatförändringarna blir allt mer kännbara, och konsumenter förväntar sig att livsmedelstillverkarna ska leverera produkter som är både hälsosamma och hållbara.

 

Källa: https://www.tetrapak.com/insights/tetra-pak-index/tetra-pak-index-2023

 

Bild: Tetra Pak