Resa
Publicerat: 2013-10-14

Spaning

Co-pilot i bilen

Co-pilot i bilen

Självgående bilar har varit en stor nyhet de senaste åren. Framförallt Googles projekt har rönt stor uppmärksamhet. Även om flera stater i USA har godkänt att denna typ av bilar får köras på allmän väg så dröjer det nog mycket länge innan de helt självgående bilarna blir vanligt förekommande på våra vägar. Tekniken är dock mycket intressant och delar av den börjar redan finnas i vanliga bilar. Ett intressant exempel är Fords nya ”Obstacle Avoidence”-system. Systemet griper in och tar kontroll över bilen i de fall en olycka är förestående och systemet märker att föraren inte gör vad den ska för att undvika olyckan.
Systemet scannar med hjälp av radar, kamera och ultraljud av ett område av ca 200 meter runt om bilen. Om ett objekt kommer för nära så dyker det upp ett varningsmeddelande och en varningssignal för att uppmärksamma föraren. Om föraren då är distraherad eller av annan anledning inte ingriper så tar systemet kontroll över bilen och bromsar och styr undan, som en osynlig co-pilot. Systemet testas nu i Tyskland. Enligt Ford kommer det att finnas på marknaden inom 2-3 år.