Costa Rica går på grön el

Costa Rica klarade av att ha 300 dagar med förnybar el under 2017 och målet är att slå detta i år.

Deras förnybara energi fördelar sig:
vattenkraft (78%), vind (10%), geotermisk energi (10%), biomassa och solenergi (1%).