Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-05-17

Spaning

Dagligvaruhandeln fortsätter att minska

Dagligvaruhandeln fortsätter att minska

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,5 procent under april 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt hög och uppgick under april till 16,9 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, jämfört med samma månad ett år tidigare. Detta trots att livsmedelspriserna sjönk något under april månad isolerat. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln i april kan estimeras till -10,4 procent.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i april till 7,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 7,7 procent. Hemleverans minskade med 1,6 procent och upphämtning i butik med 14,7 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i april till 4,0 procent.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/fortsatt-minskande-volymer-i-dagligvaruhandeln-i-april?publisherId=3235444&releaseId=3347853

 

Bild: press Svensk Dagligvaruhandel