Shopping Värderingar
Publicerat: 2019-06-10

Spaning

Dags att slopa billig Kina-frakt

Dags att slopa billig Kina-frakt

FN:s postorgan Universal Postal Union (UPU) subventionerar frakt för kinesiska e-handlare. UPU, som var från början var tänkt att hjälpa vissa länder i sin utveckling, har spelat ut sin roll för Kinas del.
Kina är numera en av världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnationer, men trots det får de kraftiga subventioner. De rankas i samma liga som Kuba och Gabon.
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel reagerar kraftigt eftersom de anser att svenska e-handlare missgynnas.
– Vi har inte råd att ge kinesiska e-handlare en gräddfil, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.
En rapport från Copenhagen Economics visar också att Postnord förlorar stora summor på systemet. UPU medför begräsningar över hur mycket Postnord får ta betalt för paketen och företagets inkomstbortfall uppgick år 2017 till 10 miljoner Euro, eller uppemot 100 miljoner kronor, vilket motsvarar hela 19 procent av Postnords vinst det året.
USA är också motståndare till systemet och de har meddelat att de kommer att lämna UPU i slutet av året om inte en förändring kommer till stånd.
Den 24 - 25 september träffas medlemsländerna inom UPU vid en extrakongress i Genéve där systemet kan komma att reformeras.