Värderingar
Publicerat: 2021-03-09

Spaning

Danmark är grönast

Danmark är grönast

Enligt Visual Capitalist så är Danmark grönast i världen och Sverige kommer på en åttonde plats.
Skandinavien som har ett högt BNP per capita har starka resultat när det kommer till EPI (Echo-planar imaging) bland annat genom att bromsa CO2 utsläpp. Visual Capitalist ser ett samband mellan BNP och EPI.
Länk till artikel:
https://www.visualcapitalist.com/greenest-countries-in-the-world/?__s=qepszjgqzckurzxczbtw