Resa Värderingar
Publicerat: 2020-03-16

Spaning

Elvägar för tunga lastbilar lönsamma

Elvägar för tunga lastbilar lönsamma

Enligt en studie genomförd av forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, skulle en utbyggnad av elvägar i Sverige vara både samhällsekonomiskt lönsamt och bidra till minskade utsläpp från tunga lastbilar. Man har studerat tre elvägsnät (Stockholm – Malmö, Malmö – Göteborg och Göteborg – Jönköping) och samtliga alternativ skulle vara lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En omställning till elvägnät av dessa sträckor skulle enligt studien minska utsläppen på sikt med ca 1,2 miljoner ton – vilket motsvarar en tredjedel av dagens utsläpp.
Källa: Forskning.se
Bild: Depositphotos.