Privatekonomi
Publicerat: 2015-11-05

Spaning

De reala inkomsterna stiger

De reala inkomsterna stiger

Ny statistik från Swedbank visar att alla de typhushåll som banken följer fått mer i plånboken (i reala termer) de senaste tio åren. Det gäller såväl löntagare som pensionärer och arbetslösa. Hushållens disponibla inkomster har enligt Swedbank ökat med mellan 10 och 30 procent i reala termer. Utvecklingen har främst varit god för de som har ett arbete. Lönerna har ökat med runt 20 procent i reala termer under de senaste tio åren.1 Sedan 1994 har de ökat med 50-60 procent. De som inte arbetar har inte haft en lika gynnsam utveckling. För en arbetslös har både ersättning och disponibel inkomst minskat under 2000-talet. När det gäller pensionärer så har den faktiska pensionen inte ökat men ser man till den disponibla inkomsten så ser det dock annorlunda ut. Ett pensionärspar med inkomstpension har ökat sin disponibla inkomst med 8 procent och en garantipensionär med 16 procent. Det beror på sänkt inkomstskatt och för garantipensionären även ett höjt bostadstillägg.
Läs mer här: https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@gs/@corpaff/@pubaff/documents/article/cid_1849788.pdf