Arbetsliv Hälsa / Träning Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2024-05-23

Spaning

Jobbonärslivet

Jobbonärslivet

En ny rapport från Skandia, Jobbonärslivet – om att kombinera arbete med pension, visas på hur positivt det kan vara med ett mer flexibelt slut på arbetslivet. Den förväntade livslängden bland 60-åringar har de senaste tio åren ökat med drygt ett år, särskilt bland män.  Såväl i tjänstemannayrken som i mer traditionella arbetaryrken finns det stora vinster med att trappa ned på jobbet i stället för att gå i pension. Rapporten visar till exempel att en tjänsteman kan öka sin pension med 6 000 kronor i månaden, genom att arbeta två extra år på halvtid innan man väljer att gå i full pension. För en kommunalt anställd i ett mer traditionellt arbetaryrke är samma siffra cirka 3 000 kronor i högre pension.

 

Källa: https://mb.cision.com/Main/608/3986697/2816777.pdf

 

Bild: Depositphotos