Definitionen av spel förändras

Ericsson ConsumerLab har i en ny rapport, ”New Ways to Play Games”, tittat närmre på spelindustrin. Ericsson menar att allt fler företag i allt fler branscher kommer att utforma spel som en del i sin kärnverksamhet för att förhöja upplevelsen kring sina produkter och tjänster, något som kommer att ställa högre krav på välfungerande och snabb uppkoppling i nätverken.

I rapporten konstateras att:
– Definitionen av spelare förändras. Idag spelar ”alla”.
– Spel sprider sig till nya områden. Allt fler områden ”spelifieras”.
– Allt viktigare blir att spela med och mot andra, dvs den sociala aspekten växer.
– Spelmarknad blir allt mer internet-centrerad
– Stabilitet och pålitlighet viktigare än snabb uppkoppling.

Läs rapport på: http://www.ericsson.com/res/docs/2014/consumerlab/consumerlab-insight-report-new-ways-to-play-games.pdf