Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2016-09-01

Spaning

Delad betalning på daten?

Delad betalning på daten?

En brittisk undersökning på uppdrag av MasterCard visar tecken på att den ökade jämställdheten gör avtryck på allt fler områden. Undersökningen går till botten med frågan om vem man tycker ska betala på första daten. Mer än hälften (55%) anser att det mest rättvisa är att man delar på notan. I undersökningen kan man dock notera en viss skillnad i olika generationer. Mest positiva del att dela notan är man i åldersgruppen 16-24 (64%) och minst positiv i gruppen 55-75 (46%). En förändring på gång?
Läs mer här: https://newsroom.mastercard.com/eu/press-releases/daters-want-to-split-the-bill-but-men-are-still-most-likely-to-pay/