Privatekonomi Resa Shopping
Publicerat: 2017-10-30

Spaning

Delningsekonomin fortsätter att växa

Delningsekonomin fortsätter att växa

17 procent av svenskarna har tagit aktiv del i delningsekonomin de senaste sex månaderna, enligt en undersökning från Nordea som återges i Dagens Nyheter. En ökning från 13 procent föregående år. Delningsekonomin definieras i undersökningen som tjänster som bostadsuthyrningssajten Airbnb, bildelningstjänster som DriveNow och taxitjänster som Uber. En majoritet av svenskarna (58 procent) tror dessutom att delningsekonomin kommer att öka.
Om nästan var femte svensk är beredd att utnyttja delningstjänster som Airbnb så är det bara två procent som faktiskt är beredd att dela ut sin egen bostad eller sina egna prylar. Populärast är företeelsen i Stockholm där 11 procent är beredda att dela sin egendom.
Läs mer här: https://www.jajja.com/jajja-magazine/allt-fler-svenskar-en-del-av-delningsekonomin