Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2018-03-08

Spaning

Delningsekonomin ingen succé - än

Delningsekonomin ingen succé - än

Delningsekonomin är fortfarande en bättre idé på papper än i verkligheten. Det visar resultatet i studien The Nordic Market for Circular Economy som har genomförts för andra året i rad av analysföretaget SB Insight. Studien visar också att andelen svenskar som är aktivt engagerade i delningsekonomin har minskat sedan 2017.
51 procent av svenskarna är direkt negativa till att samäga saker med andra. Det faktiska samägandet har också minskat med motsvarande 28 procent under det senaste året. Ökad oro och misstro mot medmänniskor står bakom en stor del av minskningen.
Årets resultat baseras på intervjuer med 2700 medborgare i Norge, Sverige, Finland och Danmark samt med experter på cirkulär ekonomi i de fyra länderna.
Läs mer: https://www.sb-insight.com/the-swedish-market-for-circular-economy-2018