Värderingar
Publicerat: 2024-03-19

Spaning

Demokratin fortsatt viktig för svenskarna

Demokratin fortsatt viktig för svenskarna

Att det svenska samhället ska genomsyras av demokrati är i dag en ickefråga bland svenskarna. Undersökningen visar att nästintill alla svenskar (95%) tycker att demokrati är viktigt – men bara 45% anser att de kan vara med och påverka hur samhället förändras. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Frihamnsdagarna.

Det är tydligt att enbart en önskan om förändring inte automatiskt leder till konkret handling. Trots att en majoritet, närmare bestämt 85 procent, erkänner sitt personliga ansvar för att driva samhället i den önskade riktningen, visar det sig att faktiskt ta initiativ till förändring inte är lika självklart för många. Fyra av tio individer hävdar att de inte alls engagerar sig i någon form av aktivitet för att påverka förändring. Detta kan delvis förklaras av att nära var fjärde svensk (37%) är rädd för negativa konsekvenser om de uttrycker sina åsikter om samhället.

Ett urval av insikterna från Förändringsrapporten 2024:

 • En tredjedel av svenskarna tycker att demokrati och rättigheter är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Det är lika viktigt som ”Försvar och samhällsberedskap” och ”Ekonomi”.
 • 6 av 10 anser att det finns ett behov av demokratiska arenor i samhället, för att diskutera samhällsfrågor.
 • Sex av tio engagerar sig på minst ett sätt för att skapa förändring i samhället. Störst andel (41 %) svarar att de engagerar sig genom att inte handla vissa varor.
 • Fyra av tio engagerar sig inte för att skapa förändring i samhället, och 57 % av dessa skulle inte heller vilja börja.
 • En majoritet (85 %) anser att man har ett eget ansvar för att samhället ska förändras i den riktning som man önskar.
 • 26 % tror att samhället kommer att utvecklas på ett sätt som de önskar, men 36 % tror tvärtom, alltså att samhället inte kommer att utvecklas på ett sätt som de önskar.
 • Mer än var tredje svensk (37 %) är rädd för negativa konsekvenser i form av hat och hot om de uttrycker sina åsikter om samhället.
 • En av tre (34 %) känner sig otrygg med att uttrycka sina åsikter i sociala medier, medan en av fem (22 %) känner sig trygga med att göra det.
 • 7 av 10 är intresserade av att lyssna på en partiledare som talar på en plats nära där de bor.
 • De tre viktigaste samhällsfrågorna enligt svenskarna är sjukvården (66 %), skola och utbildning (56 %) och brottsligheten (51 %). Demokrati och rättigheter hamnar på plats sex (32 %).
 • Fler kvinnor än män tycker att sjukvården samt miljö och klimat är viktiga samhällsfrågor. Fler män än kvinnor att invandring och integration samt energi är viktigt.

 

Källa: https://frihamnsdagarna.se/content/uploads/2024/03/forandringsrapporten-2024.pdf

 

Bild: Depositphotos