Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2019-12-30

Spaning

Mindre miljövänliga än vi tror

Mindre miljövänliga än vi tror

En forskningsstudie, genomförd av Göteborgs universitet och med deltagare från Sverige, USA, England och Indien visar att människor tenderar att överskatta sitt miljöengagemang. De flesta av de över 4000 deltagarna i studien var övertygade om att de agerar mer miljövänligt än andra när det gäller att t ex spara hushållsenergi och köpa miljömärkt. Överskattningen gällde oavsett om man jämförde sig med okända människor eller med vänner.

− Resultaten pekar på vår tendens att överskatta våra egen förmågor, vilket går i linje med tidigare studier som har visat att de flesta anser sig vara ärligare, mer kreativa, och bättre bilförare än andra. Studien visar att överoptimism, eller ”bättre-än-andra”-effekten, även gäller för miljövänliga beteenden, säger Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi.

Människor tenderar särskilt att överskatta sitt miljöengagemang för sådant de utför ofta - gör man en miljövänlig handling regelbundet, så som att kompostera, tror man automatiskt att andra inte gör det lika ofta.

Risken med denna överoptimism är att motivationen att göra mer minskar. Studien visar nämligen att när människor upplever sig själva som mer miljövänliga än andra tenderar de att bli lite mindre miljövänliga.

Källa: Forskning.se

Bild: Pixabay