Värderingar
Publicerat: 2013-04-04

Spaning

Den förlegade klassindelningen?

Den förlegade klassindelningen?

Storbritanniens befolkning har nyligen delats in i sju nya samhällsklasser, där den traditionella arbetarklassen, medelklassen och överklassen har fått ge vika. Enligt BBC passade bara 39 % av befolkningen in i den traditionella indelningen, varför man nu valt att dela in befolkningen i sju nya samhällsklasser.
Undersökningen har omfattat 160 000 personer, och an har valt att fokusera på faktorer som sysselsättning, kapital och inkomst, såväl som på socioekonomiska och kulturella kapital. Den största nya klassen utgörs av den etablerade medelklassen, som innefattar individer med såväl stabil ekonomisk inkomst och högt kulturellt kapital.
Läs mer på: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/sju-nya-samhallsklasser-framtrader_8049490.svd