Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2014-05-09

Spaning

Jämställt bland cheferna år 2031

Jämställt bland cheferna år 2031

Om jämställdhetsutvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031 enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer 2014. Barometern visar dock att utvecklingen går långsammare på de högsta chefsposterna – står sig trenden dröjer det ända till 2065 innan Sverige har lika många kvinnor som män på vd-nivå.
De senaste tio åren har andelen kvinnliga chefer kontinuerligt ökat på svensk arbetsmarknad. Ökningen har skett över hela Sverige. Från att omkring var fjärde chef var en kvinna i början av 2000-talet är i dag drygt en av tre – 35 procent – chefer en kvinna. Men kvinnorna finns framför allt på lägre chefsnivåer, medan de är kraftigt underrepresenterade på de högsta chefsposterna.
Läs mer här: http://www.ledarna.se/sv/OmLedarna/Aktuellt/jamstallt-bland-sveriges-chefer-ar-2031/