Hälsa / Träning
Publicerat: 2014-05-22

Spaning

Den globala medellivslängden ökar

Den globala medellivslängden ökar

Vi blir allt äldre, över hela världen. En nyligen publicerad rapport från Världshälsoorganisationen WHO visar att medellivslängden, globalt, har ökat med sex år sedan 1990. För kvinnor är medellivslängden idag 73 år och för män 68. Överlag är medellivslängden högre i Europa, Amerika och västra stilla havsregionen men den starkaste ökning har de senaste två decennierna skett i Afrika. Den äldsta befolkningsgruppen är japanska kvinnor som har en medellivslängd på 87 år!
Läs mer här: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2014/en/