Mat / Dryck
Publicerat: 2024-05-06

Spaning

Den globala vinkonsumtionen fortsätter att minska

Den globala vinkonsumtionen fortsätter att minska

Den globala vinkonsumtionen 2023 uppskattades till 221 miljoner hektoliter, vilket indikerar en minskning med 2,6 % jämfört med 2022 enligt statistik från den internationella organisationen Vine and Wine. Ökningen av produktions- och distributionskostnaderna, som drevs av inflationstrycket, ledde till högre vinpriser för konsumenterna. Vinkonsumtionen i världen har minskat varje år sedan toppen 2017.

 

Källa: https://www.oiv.int/press/consumption-down-trade-value-high-inflation-bites

 

Bild: Depositphotos