Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-11-23

Spaning

Designa och sälj din egen Chat-GPT bot

Designa och sälj din egen Chat-GPT bot

Under Open-AIs första utvecklarkonferens lanserades Chat-GTP, skräddarsydda chattbotar utvecklade för särskilda användningsområden. ”Ända sedan vi lanserade Chat GPT har folk efterfrågat möjligheter att skräddarsy Chat GPT för att fungera med deras behov. I juli gav vi dem möjligheten att skriva instruktioner, men vi fick fortsatt mer förfrågningar om att kunna styra över inställningarna. Många av de flitigaste användarna har en lista över noggrant utformade promptar och instruktioner och kopierar dem till Chat GPT. GPT:s kan nu göra det åt dig”, uttrycker Open AI i ett pressmeddelande.

Förutom instruktioner så kommer användarna även att kunna välja om en GPT ska ha möjlighet att utnyttja bildgeneratorn Dall-e, webbläsning och kodtolk. Man kan även lägga till ytterligare information i form av pdf exempelvis. Varenda GPT-bot har möjlighet att få en Dall-e-genererad ikon.

Användare har möjligheten att välja att ha sin samling av bottar för privat bruk, dela dem eller att sälja till andra. Detta kommer bli möjligt i GPT-store, vilket är en webbutik som Open AI siktar på att öppna senare i november.

Källa: https://openai.com/blog/introducing-gpts

Bild: Open AI