Nytt sätt att utvinna elektrisk energi- växter

Forskare vid Linköpings universitet har hittat sätt för växter att lagra elektrisk energi. Genom att koppla samman ledande polymer till växter så kan man få dem att överleva lika länge som om de hade varit satt  i vatten. Genom den process som växter suger upp vatten på så skapar det en elektrisk ström, med denna ström kan man därmed lagra energi och använda de som energikälla till olika ändamål. I dagsläget är studien gjord på rosor som inte är en så stor energikälla. Deras tanke är att kunna utvinna elektrisk energi från plantor och även kunna få dem att överleva och växa genom att tillföra de ledande polymer. Ännu är detta i sin tidigare fas men på sikt skulle det revolutionera både för dåliga skördar och nya energikällor på ett hållbart sätt.

Läs mer: https://www.nyteknik.se/innovation/de-utvecklar-vaxter-som-kan-lagra-energi-6950932