Hälsa / Träning Hem / Boende Mat / Dryck Mode / Design Privatekonomi Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-11-29

Spaning

Det cirkulära livet 2040

Det cirkulära livet 2040

Expertgruppen Normskifte har tagit fram en rapport till Sveriges Delegation för Cirkulär Ekonomi. Rapporten är en del i en serie underlag till Delegationen för Cirkulär Ekonomi som på uppdrag av Sveriges regering ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. Expertgruppen Normskiftet menar i sin rapport att ett sådant samhälle, med en ekonomi inom de planetära gränserna, med säkrade resurstillgångar och bromsad klimatkris, kräver ett radikalt normskifte. Experterna menar också att ett sådant normskifte behöver vara långt mer omfattande än gradvisa förbättringar i befintligt system. Det innebär istället en genomgripande förändring av samhällsmedborgarnas gemensamma, ofta underförstådda, regler och förväntningar på beslut och beteenden.

Expertgruppen Normskifte presenterar en handfull scenarier för hur livet efter det cirkulära normskiftet kan se ut och påverka individen. Visioner lyfts inom allt från framtidens mat (Bönan & Biffen) och konsumtion (Brallan & Blusen) till transporter (Bilen & Bränslet), infrastruktur (Bostaden, Bygget och Bokhyllan) samt investeringar (Banken & Börsen).

Förutom framtidsscenarier identifierar rapporten tre huvudsakliga faktorer som kan riva hinder till det cirkulära normskiftet. Det handlar om att kombinera insatstyper, skapa emotionell anknytning och att ge individer möjligheten att identifiera sig och känna sig inkluderade. Rapporten lyfter särskilt behovet av känslomässig anknytning för att individer i såväl sitt privatliv som yrkesliv ska förstå de nödvändiga beslut som krävs för att åstadkomma en omställning.

 

Källa: https://issuu.com/axfoundation/docs/tro_hopp_och_visioner_normskiftesrapporten_bilagor

 

Bild: Press Axfoundation