Hälsa / Träning
Publicerat: 2018-12-04

Spaning

Digital psykolog-mottagning för unga

Digital psykolog-mottagning för unga

Den digitala läkartjänsten KRY startar digital psykologmottagning för barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar och behovet av en tidig psykologkontakt är stort. KRY:s satsning på psykologhjälp till barn och ungdomar består av första linjens vård, det vill säga mottagning av patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det kan handla om ångest, depression och utagerande beteende. Behandling som erbjuds är kognitiv beteendeterapi (KBT). Samtal kan ske både med vårdnadshavare och enskilt med barn, beroende på behov och ålder. Äldre barn (16–17 år) kommer även att kunna söka psykologhjälp själva via appen. Satsningen är en utvidgning av psykologtjänsterna till vuxna som har funnits sedan 2018.
Källa: https://www.kry.se/press/news/kry-startar-psykologmottagning-foer-barn-och-unga/