Arbetsliv Resa
Publicerat: 2020-12-15

Spaning

Distansarbetet kommer att öka efter pandemin

Distansarbetet kommer att öka efter pandemin

Under 2020 har Tele2 med hjälp av Kantar Sifo undersökt svenskarnas inställning till distansarbete både före, i början av och under corona-pandemin. Den nya rapporten ”Det hybrida arbetslivet” visar att man under hösten börjat vänja sig vid att jobba hemifrån och att svenskarna vill jobba i snitt 36 % av sin arbetstid på distans även när Coronarestriktionerna har släppt. Det motsvarar nästan 2 dagar i veckan och är en ökning med 250 % jämfört med innan.
Undersökningen visar också att anställda på företag med bra IT- och telekomlösningar jobbar mer effektivt både på arbetsplatsen och hemma. Regionalt visar undersökningen att 62 % i Stockholms län jobbar på distans under stora delar av veckan, vilket är den högsta andelen i landet. I Norrbotten däremot är det 49 % som aldrig eller sällan jobbar hemifrån.
Mellan februari och april steg andelen distansarbete med 400 %, från 14 % till 59 % och undersökningen visar att trenden håller i sig. Under november jobbade man i snitt 60 % av sin arbetstid hemifrån och 94 % av de som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det då och då. Den siffran var 94 % i april och 81 % innan pandemin.
55% känner att distansarbetet går ut över teamkänslan vilket är en ökning med 200 % sedan i februari. Undersökningen visar också att bra IT- och telekomlösningar är en förutsättning för effektivt distansarbete. Bland de som upplever att de har en dålig IT-lösning, uppger 50 % att de jobbar effektivt på distans, medan 67 % av de med bra IT-lösning tycker samma sak. Även motivationen påverkas och 55 % av de med sämre IT känner sig motiverade på arbetet, jämfört med 71 % för övriga.
Totalt gjordes 3 000 intervjuer mellan 4 och 18 november 2020. I februari och i april gjordes 1 000 intervjuer per tillfälle. De tillfrågade var mellan 25-64 år och arbetar hel-/deltid på ett företag med fler än 10 anställda. För att få delta i undersökningen måste man ha tillgång till telefon och dator från sin arbetsgivare.
 
Källa: https://www.tele2.se/foretag/content/rapporter/det-hybrida-arbetslivet
 
Bild: Press Tele2