Arbetsliv Resa
Publicerat: 2021-11-09

Spaning

Färre tjänsteresor, fler videomöten

Färre tjänsteresor, fler videomöten

Att minska tjänsteresorna till förmån för videomöten av god kvalitet är något som de flesta svenskar är beredda att göra. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ljud-och videoteknikföretaget Jabra. Nio av tio (89 %) uppger att de är beredda att minska sitt resande i tjänsten till förmån för videomöten av god kvalitet.
För sex av tio svenskar har videomöten även medfört ett irritationsmoment som kretsar kring den egna eller andra deltagares utrustning. Den främsta utmaningen med videomöten anses vara teknikstrul som att kameran inte fungerar eller att uppkoppling är dålig (56%). Den näst vanligaste är när andra mötesdeltagare har störande ljud i bakgrunden (38%). När videon inte fångar alla som deltar i ett möte från samma rum är också en stor utmaning för många svenskar (22%). Var tredje medger också att de har blivit stressade eller osäkra på grund av tekniska utmaningar.
Det finns så klart även positiva aspekter med videomöten. Exempelvis uppger sex av tio svenskar (59 %) att det är enklare att hålla korta och effektiva möten på det här sättet jämfört med fysiska möten på plats. Det är även enklare att komma i tid till mötet (56%) och hålla sig till agendan (48%). Mindre än var tionde svensk anser att detta blivit svårare i videomöten. Slutligen visar undersökningen att videomöten gjort det enklare hålla möten med färre än tre deltagare och att möten bokas med en tydlig agenda och syfte.
 
Källa: https://news.cision.com/se/jabra/r/nio-av-tio-beredda-att-ersatta-tjansteresor-med-videomoten,c3447170
 
Bild: Depositphotos