Resa
Publicerat: 2020-09-18

Spaning

Dubblerat antal elbilar i Sverige

Dubblerat antal elbilar i Sverige

De senaste åren har det totala beståendet av elbilar dubblats varje år. För tio år sedan fanns det 190 registrerade elbilar i Sverige och fem år senare uppgick antalet elbilar till 4 765. De tre senaste åren har tillväxten (volymmässigt) tagit fart. 2018 fanns det 16 664 elbilar i Sverige, den siffran dubblades 2019 då det vid årets slut fanns 30 343 elbilar i trafik. Hittills i år (januari-augusti) har det registrerats 12 565 nya elbilar. Om det fortsätter i samma takt året ut, och man räknar med 8 000 nya elbilar för hösten (en ökning från 5200 under samma period förra året), kommer det i slutet av 2020 finnas 51 000 elbilar på våra svenska vägar.
 
Källa: https://alltomelbil.se/statistik-nu-dubblar-vi-antalet-elbilar-i-sverige-varje-ar/
 
Bild: Allt om Elbilar