Resa
Publicerat: 2014-10-10

Spaning

Enklare hitta rätt buss

Enklare hitta rätt buss

Ett nystartat projekt på VTI ska analysera nyttan för resenärer med nya bärbara kommunikationslösningar, som exempelvis smarta klockor. Målet är att ta fram ett navigationssystem anpassat för kollektivtrafiken. Projektet, kallat Guide2Wear, är en del av ett större EU-projekt och kommer att redovisas tidigast i september 2016. Det nya systemet ska leverera aktuell information som kan vara till nytta för resenärer i kollektivtrafiken. Problemet med dagens system är att de enbart ger information om ett färdmedel i taget, men också att annan viktig informationen saknas.
Målet är nu att ta fram ett navigationssystem anpassat för kollektivtrafiken. Ett system som tar hänsyn till hela resan, är lika lätt att hantera som bilens navigationssystem och även stödjer köp av biljett eller vägleder till rätt plattform. Med hjälp av intervjuer, fokusgrupper och samarbeten med experter ska forskarna identifiera olika användargrupper och deras informationsbehov. Grupperna kommer att baseras på faktorer som exempelvis ålder, kön och särskilda behov. Därefter kommer man i samarbete med andra intressenter, bland annat kollektivtrafikbolag, att utveckla ett navigationssystem för att underlätta för resande i kollektivtrafik. Vilket i sin tur kan få fler att välja att oftare resa kollektivt.
Läs mer här: http://www.tmleuven.be/project/guide2wear/home.htm