Resa
Publicerat: 2014-10-22

Spaning

Dubblering av drönare

Dubblering av drönare

Ny statistik från Transportstyrelsen visar att antalet tillstånd för obemannade luftfartyg - så kallade drönare - har dubblerats varje år de senaste fem åren. Det finns i dag 344 utfärdade tillstånd för att bedriva verksamhet med obemannade luftfartyg i Sverige. – Just nu är vi fem handläggare som jobbar med ansökningar. Det har blivit fler och fler vartefter allt fler ansökningar har kommit in, säger Erik Jangren, handläggare på Transportstyrelsen. Tillstånd behövs för de farkoster som har någon form av kommersiellt syfte. Hobbyflygare behöver således inte tillstånd.
Läs mer här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Fordubbling-av-tillstand-till-obemannade-luftfartyg-varje-ar/