Hälsa / Träning Resa
Publicerat: 2020-07-07

Spaning

1 miljon svenskar cyklar varje dag

1 miljon svenskar cyklar varje dag

Årets resvaneundersökning visar att det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland alla barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag. Resvaneundersökningen visar också att tillgången till cykel är hög bland barn och ungdomar, åtta av tio har tillgång till en cykel. För alla åldrar är snittet något lägre, sju av tio.
Andelen som cyklar en genomsnittlig dag faller med stigande ålder:

  • 16 procent av alla i åldern 6–24 år
  • 13 procent av alla i åldern 25–44 år
  • 11 procent av alla i åldern 45–64 år
  • 4 procent av alla i åldern 65–84 år

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. Dessa cyklade i genomsnitt cirka sju kilometer var, fördelat på 2,3 resor. Det största antalet cykelresor sker i större städer med omgivande kommuner, runt 45 procent. Cykling är framförallt kopplat till sommarhalvåret där andelen som cyklat under en genomsnittlig dag är 14 procent jämfört med 9 procent under vinterhalvåret.
 
Källa: http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1452283/FULLTEXT01.pdf
 
Bild: Press Trafikverket