Shopping
Publicerat: 2023-02-21

Spaning

E-handeln backar 7 procent

E-handeln backar 7 procent

För första gången sedan 2006 backar e-handeln på helåret. Enligt PostNords E-barometer minskade e-handeln med 7 procent 2022 jämfört med 2021.

Den bransch som tappade mest var dagligvaror som minskade med 17 procent. Upphämtning av dagligvaror i butik minskade med 24 procent och hemleverans minskade med 10 procent.

Men det finns vissa saker som ändå går bra såsom begagnat som en tredjedel av konsumenterna säger sig ha ökat köp av. Bäst går apotekshandeln som ökat med 17 procent.

Läs hela rapporten
https://www.postnord.se/foretagslosningar/e-handel/e-barometern